footer-lint

Werken bij de SoU

Je bent naar vacatures aan het kijken. Je hebt al wel een baan, maar het is niet de reden waarvoor je het onderwijs in gegaan bent. Je wil bezig zijn met de volledige ontwikkeling van kinderen, niet alleen met het cognitieve stuk. Je bent zelf bezig met persoonlijke ontwikkeling en gunt dat de kinderen ook. Maar dat is niet echt te vinden in het basisonderwijs... toch?

De School of Understanding is gestart door een groep mensen die benieuwd was hoe ver we kunnen komen om het onderwijs van de toekomst -vandaag- vorm te geven. Niet door het inkopen van een concept of een vrachtwagen iPads, maar door met een groep gedreven onderwijsprofessionals een school in te richten rond de vraag:

Hoe leren we onze leerlingen: Jezelf Leren Zijn

Dit doen we onder andere door groepsdoorbroken in ‘Dorpen’ te werken, dagelijks kinderen levenslessen te geven en zowel de cognitieve resultaten als het evenzo belangrijke welbevinden van kinderen in kaart te brengen.

In 2018 is de onderwijsinspectie op bezoek geweest. De focus van de inspectie lag op verschillende gebieden: kwaliteit onderwijs, zorg, kwaliteitscultuur, verantwoordelijkheid dialoog, proces, aanbod, zicht ontwikkeling/didactiek en veiligheid. Al deze gebieden zijn voorbij gekomen en alles is voldoende tot goed beoordeeld. De inspecteurs hebben ter plaatse nog een criterium toegevoegd, namelijk: pedagogisch klimaat. Dit omdat zij het als goed wilde beoordelen en het graag wilden toevoegen aan het uiteindelijke rapport. Wat hen opviel is dat de rode draad van levenshouding overal zo sterk naar voren kwam. Het uiteindelijke rapport is iets waar we heel trots op zijn.

En nu zoeken we een versterking van ons team. Word jij onze nieuwe collega?