footer-lint

Levenshouding gericht onderwijs

Levenshouding is de rode draad door ons onderwijs. Het is de manier waarop we kinderen leren kijken naar wie zij zijn, wat hun talenten zijn en hoe zij staan ten opzichte van de wereld om hen heen. 

De leerlijn levenshouding is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uit de positieve psychologie. Enkele voorbeelden van levenshoudingsaspecten die we met de kinderen bespreken zijn:

Zelfvertrouwen en eigenwaarde, liefde, character strengths, geluk, mindset en moreel besef.

Alle kinderen starten de dag in de kring met een levensles. Daarin is aandacht voor de levenshouding. Per periode worden verschillende thema's onder de aandacht gebracht en uitgediept. Dat doen we door bijvoorbeeld een verhaal te vertellen of een filmpje te laten zien. 

Stel dat het thema zelfvertrouwen en eigenwaarde behandeld wordt, dan werken we daar een aantal weken aan. Met elkaar worden ervaringen uitgewisseld en gekeken naar wat het onderwerp voor iedereen betekent. De kinderen krijgen zicht op zichzelf en van daaruit op onderdelen die meer ontwikkeld kunnen worden. De kinderen krijgen handvatten om in de loop van de dag bewust om te gaan met situaties waarin zelfvertrouwen wordt verlangd. Het resultaat zal zijn dat het kind steeds meer groeit in het laten zien van zichzelf en het nemen van hindernissen. Zo werken we veel aspecten van de levenshouding af. Die maken dat kinderen zichzelf goed leren kennen en laten ze ervaren dat ze hun eigen gedrag kunnen sturen.

Psycho-educatie

Voor ouders wordt er aan het begin van ieder thema een psycho-educatie aangeboden door middel van een video. 

Zo kun je thuis zien wat er aan bod komt tijdens de levenslessen.

 

Ben je als onderwijsprofessional geïnteresseerd in hoe we ons concept concreet uitvoeren?

Je kunt langskomen op onze inspiratieochtend.