footer-lint

Schooltijden

Alle kinderen gaan vijf dagen in de week van 8:30 uur tot 14:30 uur naar school.

Hierdoor maken de kinderen wekelijks meer uren dan de norm. Deze uren worden gecompenseerd door extra studiedagen en vakantie.