footer-lint

Ouderbetrokkenheid

Wij werken graag zoveel mogelijk samen met ouders. Dit doen we op verschillende manieren. Ten eerste is het zo dat we graag willen dat je gewoon binnenloopt op het moment dat je vragen hebt of je je ergens zorgen over maakt. Dit kan natuurlijk voor en na schooltijd bij de leerkrachten of tijdens de inloop op woensdagochtend bij het management team. Daarnaast hebben we twee keer per jaar portfoliogesprekken met ouders en kind. Deze gesprekken duren een half uur en hierin bespreken we de ontwikkeling van de kinderen en de doelen die we voor komende periode stellen. 

Elk levenshoudingsthema starten we met een psycho-educatie voor ouders zodat je ook weet wat er op school besproken wordt en welke woorden we daarbij gebruiken. Meerdere keren per jaar hebben we een participatieavond. Deze gaat over de ontwikkelingen op school of over een specifiek thema. 

We hebben het programma Parro waarin we updates vanuit school met u delen. Via deze app kunt je ook berichten sturen aan de leerkrachten van jouw kind(eren).

Ouderhulp

Een deel van onze ouders hebben zich verenigd in SOUL Support (SOU Leerkracht/Leidsters/Leadership Support). Hierbij is een groep ouders bij elkaar gekomen die zichzelf georganiseerd heeft en gevraagd en ongevraagd advies geeft aan MT en bestuur. 

In de school hebben wij een ouderplein waar ouders kunnen samenkomen. Ouders kunnen hier onder het genot van een kopje koffie ons helpen met knip-, plak- en lamineerwerk. Ook helpen ouders bij ondersteunende taken. Denk daarbij aan lees- of rekengroepjes in de klas, met het schoolfruit of als hulp bij feesten en vieringen. Door deze fantastische steun kunnen de onderwijsprofessionals zich nog meer focussen op hun core-business, het begeleiden van kinderen.  

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ouders die ons kunnen komen helpen. SOUL Support is te bereiken via het volgende e-mail adres: soul.support@schoolofunderstanding.nl.