footer-lint

Aanmelden voor kinderen geboren vanaf 1 sept. 2020

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds september 2023 is op alle 23 basisscholen van de vijf schoolbesturen in Amstelveen en Ouderkerk de manier van aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Voor kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn en in het schooljaar 2024-2025 voor het eerst naar de basisschool gaan, is dit gezamenlijk toelatingsbeleid van toepassing.

Voorrang

Elk kind in Amstelveen en Ouderkerk heeft voorrang op de vier dichtstbijzijnde basisscholen; deze scholen hebben een buurtfunctie.

Aangezien onze school een stedelijke functie heeft, heeft elk kind dat in Amstelveen en Ouderkerk woont, ongeacht het woonadres, op onze school een gelijke voorrang.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?

Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 worden uitgenodigd om hun zoon of dochter uiterlijk op de sluitingsdatum bij ons aan te melden. Eind september 2023 is naar deze ouders het aanmeldformulier en de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk’ gestuurd. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier bij ons in.

Geboortedatum kindSluitingsdatum van de aanmelding
1 september 2020 t/m 31 december 2020t/m 23 januari 2024
1 januari 2021 t/m 30 april 2021t/m 30 mei 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021t/m 3 oktober 2024


Binnen 10 schooldagen ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding. Wanneer u uw kind na de sluitingsdatum aanmeldt, bent u aangewezen op de plaatsen die na de stedelijke plaatsing nog (in de betreffende geboortemaanden) beschikbaar zijn.

Kinderen die na 31 augustus 2021 zijn geboren kunnen nog niet worden aangemeld. Is uw kind geboren tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022, dan ontvangt u in oktober 2024 de uitnodiging om uw kind aan te melden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden!
Ook als u in het verleden uw belangstelling voor onze school kenbaar heeft gemaakt, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. Kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben, hebben
een plaatsgarantie op voorwaarde dat het aanmeldformulier op tijd is ingeleverd.
 

Heeft u uw kind al bij ons ingeschreven?
Ouders die over een schriftelijk bewijs beschikken waaruit blijkt dat hun kind op onze school een plaats is toegezegd, kunnen deze verzilveren door het aanmeldformulier, samen met het schriftelijk bewijs van de toegezegde plaats, uiterlijk op de sluitingsdatum in te leveren. Daarna bent u verzekerd van de plaats op onze school.


De sluitingsdata voor de schriftelijke toezeggingen zijn:
* t/m 7 december 2023 voor kinderen geboren in de periode van 1 september t/m 31 december 2020;
* t/m 24 januari 2024 voor kinderen geboren in de periode van 1 januari t/m 30 april 2021;
* t/m 28 maart 2024 voor kinderen geboren in de periode van 1 mei t/m 31 augustus 2021.